مدت: 30 ثانیهحجم: 1.5 مگابایت
پایگاه خبری انتخاب
1400/01/15
23:39
🎥 نمکی: افسار مهار کرونا از دستمان در رفت وزیر بهداشت: 🔹گفتیم نگذارید افسار کرونا از دستمان در برود اما امروز در رفت. 🔹معلوم نیست کِی دوباره بتو...

🎥 نمکی: افسار مهار کرونا از دستمان در رفتوزیر بهداشت:


🔹گفتیم نگذارید افسار کرونا از دستمان در برود اما امروز در رفت.


🔹معلوم نیست کی دوباره بتوانیم فوتیها را دو رقمی کنیم.🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0