بورس۲۴
1401/02/07
16:57
«حآفرین» افزایش سرمایه را تصویب کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیات مدیره شرکت ریل پرداز نو آفرین افزایش سرمایه این شرکت از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را به تصویب رساند.

«حآفرین» افزایش سرمایه را تصویب کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیات مدیره شرکت ریل پرداز نو آفرین افزایش سرمایه ۵۰ درصدی این شرکت از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را به تصویب رساند. پس از این افزایش سرمایه ، سرمایه شرکت به ۱۱۱۴.۲ میلیارد تومان خواهد رسید.

حافرین
انتهای خبر

0
0