بتاسهم
1401/03/05
15:19
#سبزوا در اسفند با فروش خوب 205 میلیارد ریالی و فروردین 145 میلیارد ریال بود اردیبهشت به 194 میلیارد ریال رسیده 8 ماهه به عدد 1384 میلیارد ریال ...

#سبزوا در اسفند با فروش خوب ۲۰۵ میلیارد ریالی و فروردین ۱۴۵ میلیارد ریال بود اردیبهشت به ۱۹۴ میلیارد ریال رسیده ۸ ماهه به عدد ۱۳۸۴ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۱۳۷۰ میلیارد ریال بود


فروش داخلی: وضعیت فروش اردیبهشت ماه به مقدار۲۲.۰۲۱تن سیمان پاکتی ازنوع تیپ ۲به مبلغ۹۳.۵۹۰ میلیون ریال و مقدار۱۱.۸۰۶ تن سیمان فله از نوع تیپ ۲به مبلغ ۴۴.۰۰۳ میلیون ریال از طریق بورس کالای ایران و مقدار۱۲.۶۶۳تن سیمان پاکتی با ارزش ۵۶.۹۳۱ میلیون ریال و مقدار۷۲ تن سیمان فله با ارزش ۲۵۲ میلیون ریال خارج از بورس به فروش رسیده است .انتهای خبر

0
0