کانال افزایش سرمایه
1399/11/14
14:05
بازار فردا اگر اتفاق خاصی رخ ندهد معاملات امروز نشان دهنده این بود که بازار فردا سراسر سبز خواهیم داشت و فکر نکنم از وقتی که ریزش داشتیم بازار م...

بازار فردا


اگر اتفاق خاصی رخ ندهد


معاملات امروز نشان دهنده این بود که بازار فردا سراسر سبز خواهیم داشت و فکر نکنم از وقتی که ریزش داشتیم بازار مثل بازار فردا سبز تر ببینیم


انشالله بزودی به افکار عمومی مردم به اعداد شاخص بالا ۱.۷۰۰ میلیون واحد خواهد


بود


اولین مقاومت شاخص کوچک ۱.۳۰۰ و دومین ۱.۵۵۰ و سخترین ۱.۷۱۰ میلیون واحد خواهد بودانتهای خبر

0
0