نوآوران امین
1399/12/05
11:35
تولید برق ماه تاب کهنوج (#بکهنوج) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ⭕️کاهش (۸۲....

تولید برق ماه تاب کهنوج (#بکهنوج)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰⭕️کاهش (۸۲.۲۹) درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۱۰.۱۸) درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸


⭕️کاهش (۱۰.۱۸) درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0