اسمارت بورس
1399/08/11
18:50
#خدیرل بهمن دیزل 🔹محصولات در حال تولید بهمن ديزل عبارت است از : کاميونت ۵ تن ,کاميونت ۶ تن, کاميونت ۸ تن, کاميون و ميني باس می باشد که در گزارشات ...

#خدیرل


بهمن دیزل🔹محصولات در حال تولید بهمن دیزل عبارت است از : کامیونت ۵ تن ,کامیونت ۶ تن, کامیونت ۸ تن, کامیون و مینی باس می باشد که در گزارشات فعالیت منتشر شده از شرکت در مهرماه مبلغ ۴۴۳,۲۳۶ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به شهریورماه کاهش ۴۳.۸۳٪ داشته است و نسبت به مهرماه سال ۹۸ افزایشی ۱۶.۶۶٪ داشته است نکته مهم در فروش این شرکت مقدار فروش ۷ ماهه این شرکت بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ افزایشی ۸۲۵.۴۹٪ داشته است . مبلغ فروش این شرکت در ۷ ماهه سال جاری ۳,۵۱۶,۴۰۴ میلیون ریال در مقابل ۳۷۹,۹۵۲ میلیون ریال سال گذشته بوده است .


🔹 سود هر سهم (ttm) این شرکت ۲,۵۱۷ ریال می باشد و نسبت P/E این شرکت ۱۷.۱۱ است .🌀انتهای خبر

0
0