تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/24
09:30
نقشه بازار سبز پوش امروز امیدوارم حقوقی های که میگن بازار رو حقیقی ها خراب کردن عرضه نکنن و مردم یه روز خوش ببینن @Mr1bourse

نقشه بازار سبز پوش امروز


امیدوارم حقوقی های که میگن بازار رو حقیقی ها خراب کردن عرضه نکنن و مردم یه روز خوش ببینن


@Mr۱bourseانتهای خبر

0
0