آواتحلیل
1399/10/29
12:14
#بررسی_گزارش_کدال #غپینو 📌 غپینو دوره نه ماهه سال جاری را با سود ۱۶۴ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند. این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۰۷ ریال ب...

#بررسی_گزارش_کدال #غپینو📌 غپینو دوره نه ماهه سال جاری را با سود ۱۶۴ ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند. این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۰۷ ریال بود. این شرکت همچنین ۱۹۴ ریال سود به ازای هر سهم در گزارش تلفیقی شناسایی کرده است که ۴۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

انتهای خبر

0
0