بورس۲۴
1401/02/28
10:53
شفاف سازی «شمواد» در خصوص محدودیت در افزایش سرمایه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در خصوص محدودیت در انجام افزایش سرمایه شفاف سازی کرد.

شفاف سازی «شمواد» در خصوص محدودیت در افزایش سرمایه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در خصوص محدودیت در انجام افزایش سرمایه شفاف سازی کرد.


شمواد بیان داشت در خصوص ترهین و بازداشت های املاککلیه موارد با توجه به مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان وضعیت بدهی به بانکها تعیین تکلیف شده و حصه نقدی پرداخت و تقسیط بندی انجام و اقساط اولیه نیز با توجه به شرایط و تاریخ تقسیط حتی الامکان پرداخت گردیده است و درخواست فک رهن و بازداشتی ها به هر کدام از بانکها زده شده است که در حال اخذ مجوز از واحد حقوقی آنها میباشیم تا بعد از دریافت مجوز نسبت به فک آنها از طریق ادارات مربوطه انجام پذیرد .


در ارتباط با پرونده امور مالیاتی نیز با توجه به مصوبه ستاد تسهیل و اخذ مجوز ۶۰ ماهه و ثبت آن در سامانه امور مالیاتی و پرداخت ۴قسط اولیه آن ،نامه نگاریهای مربوطه انجام و وضعیت فک آن تا هفته آینده مطمئنا تعیین تکلیف خواهد شد .


در ارتباط با بدهی تامین اجتماعی نیز با توجه به بخشنامه پارسال سازمان ، نسبت به تقسیط ۱۲ ماهه در خرداد پارسال اقدامات لازم صورت گرفته و با پرداخت قسط آخر در پایان اردیبهشت ماه امسال، با آن سازمان تسویه حساب میگردد و بلافاصله اقدامات لازم جهت فک رهن و یا بازداشتی املاک توسط آن سازمان انجام خواهد شد.


شمواد
انتهای خبر

0
0