پایگاه خبری انتخاب
1399/11/14
11:10
رابرت مالی: 🔹بایدن قصد دارد به برجام برگردد 🔹دورۀ احمدی‌نژاد دشوار تر از دورۀ روحانی بود اما این طور نیست که اگر قبل از انتخابات ایران به توافق ن...

رابرت مالی:


🔹بایدن قصد دارد به برجام برگردد🔹دوره احمدی‌نژاد دشوار تر از دوره روحانی بود اما این طور نیست که اگر قبل از انتخابات ایران به توافق نرسیم، همه چیز تمام شودجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲W۰۹


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0