سهم گلچین
1399/08/18
12:18
نقدینگی فعلا سراغ سهام کوچک بازار رفته است و در اولین مسیر در گروه دارویی. بازار باید خودش جمع جور کنه
نقدینگی فعلا سراغ سهام کوچک بازار رفته است و در اولین مسیر در گروه دارویی. بازار باید خودش جمع جور کنه
انتهای خبر

0
0