همفکران
1399/08/25
10:40
#نبض_بازار 📈 بازگشايي نمادهاي معاملاتي #خبهمن، #شپنا، #خزامیا، #شنفت، #خوساز، #شسپا و #شبهرن

#نبض_بازار


📈 بازگشایی نمادهای معاملاتی #خبهمن، #شپنا، #خزامیا، #شنفت، #خوساز، #شسپا و #شبهرنانتهای خبر

0
0