کانال کدال
1399/09/30
17:04
📊 نماد : کگهر 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: سنگ آهن گهر زمين ✅ تمام درصد ها...

📊 نماد : کگهر📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : سنگ آهن گهر زمین✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمد حاصل از عملیات : 🔼(+۵۱٪)


از مبلغ ۳۹,۷۶۱,۸۸۹ میلیون ریال به مبلغ ۶۰,۱۳۳,۳۹۱ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۱۷٪)


از مبلغ ۱۹,۹۰۸,۶۰۲ میلیون ریال به مبلغ ۲۳,۲۷۸,۲۹۵ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۱۷٪)


تحقق سود ۱,۸۹۳ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۱۰۴۹ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۳۱٪)


علت عمده این افزایش رشد موجودی نقد می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۲۱٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۴۴٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۱,۲۱۲٪)


علت: افزایش دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها و نقد حاصل از عملیات🔸 حاشیه سود خالص: 🔽(-۱۳.۲۳٪)


علت: رشد درآمدها🔸 بازده حقوق صاحبان سهام: 🔽(-۳۲.۰۵٪)


علت:رشد درآمدها🔸 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها: 🔼(+۱.۶۷٪)


علت:رشد بدهی ها📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کگهر #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۲:۴۰:۰۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0