پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
11:27
♦️جزییاتی از قتل رئیس اسبق پزشکی قانونی کشور با شلیک ۲ گلوله 🔹 قاتل نقابدار با پای پیاده فرار کرد 🔹 اختلاف مالی، انگیزه‌ احتمالی قتل جزئیات در...

♦️جزییاتی از قتل رئیس اسبق پزشکی قانونی کشور با شلیک ۲ گلوله🔹 قاتل نقابدار با پای پیاده فرار کرد🔹 اختلاف مالی، انگیزه احتمالی قتلجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tou


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0