کانال عرضه اولیه
1399/08/27
12:27
🔷👈 در معاملات #شستا جالب اینجاست که خود حقوقی ها بیش از 141 میلیون سهم را عرضه کردند. 🔷👈 در هر صورت یکی از ریسک های دیگر بازار امروز برداشته شد. ...

🔷👈 در معاملات #شستا جالب اینجاست که خود حقوقی ها بیش از ۱۴۱ میلیون سهم را عرضه کردند.🔷👈 در هر صورت یکی از ریسک های دیگر بازار امروز برداشته شد. امیدواریم بازارگردان شرکت #شستا به درستی عمل کند و حمایت لازم را انجام دهد.👈

انتهای خبر

0
0