بتاسهم
1401/03/25
11:11
#پارتا پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تحقق افزايش سرمايه شرکت تا تاريخ برگزاري مجمع مالي به استحضار می رساند با توجه به زمان برگزاري ...

#پارتا پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تحقق افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع مالی به استحضار می رساند با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


انتهای خبر

0
0