کارگزاری آبان
1400/01/08
11:17
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 583.9 میلیون سهم خودرو 343.6 میلیون سهم خگستر 273.4 میلیون سهم بترانس 165.4 میلیون سهم ثبهساز 145.6 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۵۸۳.۹ میلیون سهم


خودرو ۳۴۳.۶ میلیون سهم


خگستر ۲۷۳.۴ میلیون سهم


بترانس ۱۶۵.۴ میلیون سهم


ثبهساز ۱۴۵.۶ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0