بورس پرس
1401/02/25
11:12
قیمت خرید شیر ۵ زیرمجموعه هلدینگ شیر ۸۸ درصد گران شد

۵ زیرمجموعه هلدینگ شیر از افزایش ۸۸ درصدی نرخ خرید شیر خام با چربی ۳.۲ درصد خبر دادند که از ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت اعمال شده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، ۵ شرکت پگاه فارس، گلستان، آذربایجان شرقی، خراسان و آذربایجان غربی از افزایش ۸۸ درصدی نرخ خرید شیر خام با چربی ۳.۲ درصد خبر دادند که از ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت اعمال می شود و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا و بعد دو روز کاری شدند.


براین اساس، "غفارس" اعلام کرد: در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و با توجه به نامه ۲۳ اردیبهشت وزارت صنعت ( مصوبات ستاد تنظیم بازار) قیمت شیر خام از ۶۴۰۰ به ۱۲۰۰۰ تومان به ازاء هر کیلوگرم با چربی ۳.۲ درصد و بار میکروبی کمتر از ۱۰۰ هزار افزایش یافت و نرخ هر درصد چربی نیز ۱۵۰ تومان تعیین شد که از ۲۴ اردیبهشت اعمال می شود.


"غگلستا" اعلام کرد: در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و با توجه به نامه ۲۳ اردیبهشت وزارت صنعت ( مصوبات ستاد تنظیم بازار) قیمت شیر خام از ۶۴۰۰ به ۱۲۰۰۰ تومان به ازاء هر کیلوگرم با چربی ۳.۲ درصد و بار میکروبی کمتر از ۱۰۰ هزار افزایش یافت و نرخ هر درصد چربی نیز ۱۵۰ تومان تعیین شد که از ۲۳ اردیبهشت اعمال می شود.


"غپآذر" اعلام کرد: در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و با توجه به نامه ۲۳ اردیبهشت وزارت صنعت ( مصوبات ستاد تنظیم بازار) قیمت شیر خام از ۶۴۰۰ به ۱۲۰۰۰ تومان به ازاء هر کیلوگرم با چربی ۳.۲ درصد و بار میکروبی کمتر از ۱۰۰ هزار افزایش یافت و نرخ هر درصد چربی نیز ۱۵۰ تومان تعیین شد که از ۲۴ اردیبهشت اعمال می شود.


همچنین "غشان" اعلام کرد: در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و با توجه به نامه ۲۳ اردیبهشت وزارت صنعت ( مصوبات ستاد تنظیم بازار) قیمت شیر خام از ۶۴۰۰ به ۱۲۰۰۰ تومان به ازاء هر کیلوگرم با چربی ۳.۲ درصد و بار میکروبی کمتر از ۱۰۰ هزار افزایش یافت و نرخ هر درصد چربی نیز ۱۵۰ تومان تعیین شد که از ۲۴ اردیبهشت اعمال می شود.


"غشاذر" هم اعلام کرد: در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و با توجه به نامه ۲۳ اردیبهشت وزارت صنعت ( مصوبات ستاد تنظیم بازار) قیمت شیر خام از ۶۴۰۰ به ۱۲۰۰۰ تومان به ازاء هر کیلوگرم با چربی ۳.۲ درصد و بار میکروبی کمتر از ۱۰۰ هزار افزایش یافت و نرخ هر درصد چربی نیز ۱۵۰ تومان تعیین شد که از ۲۴ اردیبهشت اعمال می شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0