پارسیس تحلیل
1400/01/16
09:37
در برخی نمادها نیز شاهد #فرار صف نشین ها از صفهای فروش هستیم اینا همونایی هستند که از سیستم معاملاتیِ #بزن_صف استفاده می کنند چه در خرید چه در فروش

در برخی نمادها نیز شاهد #فرار صف نشین ها از صفهای فروش هستیم اینا همونایی هستند که از سیستم معاملاتی #بزن_صف استفاده می کنند چه در خرید چه در فروش


انتهای خبر

0
0