بهنام صمدی
1399/10/29
09:19
برگه رای سهامداران در انتخابات ۱۴۰۰ ! به نظر می‌رسد بازار سرمایه به موضوع اول انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تبدیل می‌شود و این گزینه سهامداران ا...

برگه رای سهامداران در انتخابات ۱۴۰۰ !به نظر می‌رسد بازار سرمایه به موضوع اول انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تبدیل می‌شود و این گزینه سهامداران است که از صندوق خارج خواهد شد


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0