بولتن اقتصادی
1401/02/30
09:10
حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری افزایش یافت علی خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری: 🔹بازنشستگانی که تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرز...

حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری افزایش یافتعلی خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری:


🔹بازنشستگانی که تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال ۱۴۰۱ باشد، مبلغ عائله مندی ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان و حق اولاد هم ۱۰۵ هزار و ۶۱۹ تومان محاسبه خواهد شد.


🔹در صورتیکه تاریخ ازدواج بازنشسته و تاریخ تولد فرزند یا فرزندانشان در سال ۱۴۰۱ ثبت شده باشد، مبلغ عائله مندی ۸۱۴ هزار و ۷۷۹ تومان و حق اولاد نیز ۳۱۶ هزار و ۸۵۸ تومان خواهد بود.


🔹تنها بازنشستگانی مشمول این بخشنامه می‌شوند که دستگاه و ذیحسابی محل اشتغال آن‌ها دارای ردیف بودجه بوده و تحت پوشش این صندوق باشند.

انتهای خبر

0
0