بورس۲۴
1401/02/19
11:21
«غفارس» سال ۱۴۰۰ را پر سود پشت سر گذاشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۵۹ ریال سود محقق کرد.

«غفارس» سال 1400 را پر سود پشت سر گذاشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۵۹ ریال سود محقق کرد. این در حالی است که غفارس در بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۰ زیان ۸۶ ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرده بود.


غفارس تا پایان سال ۱۴۰۰ درآمد عملیاتی ۹۸۷ میلیارد تومانی شناسایی نمود تا به این ترتیب به سود ناخالص ۹۶ میلیارد تومانی دست یافته و افزایش ۱۲۳ درصدی را در سود خود تجربه نماید. هم چنین سود عملیاتی شرکت ۳۸ میلیارد تومان و سود خالص ۱۸ میلیارد تومان گزارش شده است.


غفارس 1400 12 ماهه
انتهای خبر

0
0