همفکران
1399/11/08
09:29
#نبض_بازار 📈 #شپنا در قیمت 1166 تومان با رشد 4 درصد همراه شد. ‎#شتران رشد 2 درصد دارد. جهش قیمت در بزرگان این گروه را نظاره گریم.

#نبض_بازار


📈 #شپنا در قیمت ۱۱۶۶ تومان با رشد ۴ درصد همراه شد. #شتران رشد ۲ درصد دارد. جهش قیمت در بزرگان این گروه را نظاره گریم.انتهای خبر

0
0