پایگاه خبری انتخاب
1399/09/07
18:33
♦️چگونگی ترور شهید محسن فخری زاده 🔹گفته می شود وی در مسیر بازگشت از شمال کشور، نیسانی جلوی ماشین شان را می‌گیرد، بلافاصله نیسان پر از مواد منفجره...

♦️چگونگی ترور شهید محسن فخری زاده🔹گفته می شود وی در مسیر بازگشت از شمال کشور، نیسانی جلوی ماشین شان را می‌گیرد، بلافاصله نیسان پر از مواد منفجره منفجر می‌شود. سپس گروهی دیگر می‌آیند و ماشین را گلوله باران می‌کنند.🔹 متاسفانه ایشان با چهار گلوله به شهادت می رسند./دانشجو🆔 @Entekhab_ir

انتهای خبر

0
0