بورس پرس
1401/03/07
12:12
آخرین روز قبل از مجمع سالانه، انتخاب اعضا، افزایش سرمایه و ... ۸ شرکت

در پایان معاملات امروز، نماد ۸ شرکت بورسی و فرابورسی برای برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، متوقف می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های آلومراد ، پتروشیمی ممسنی و سولیران برای برگزاری مجمع سالانه، سپنتا برای مجمع عادی بطور فوق العاده، داروسازی اسوه، پتروشیمی کازرون و پخش هجرت برای دو مجمع سالانه و فوق العاده، سرمایه گذاری رنا برای مجمع فوق العاده، متوقف می شود.


براین اساس، "فمراد، ممسنی، سولیران" برای تصویب صورت های مالی، "فپنتا" برای انتخاب اعضای هیات مدیره، "داسوه، کازرو، هجرت" برای تصویب صورت های مالی و اصلاح مواد اساسنامه؛ تطابق اساسنامه با نمونه اساسنامه سازمان بورس و افزایش سرمایه ۶۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، "ورنا" برای تطابق اساسنامه با نمونه اساسنامه سازمان بورس، دوشنبه هفته جاری تصمیم گیری می کنند.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0