بااقتصاد
1400/10/22
19:54
نماد خودرو بیشترین حجم و ارزش معاملات را کسب کرد

نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از ۴۲۳ میلیون سهم به ارزش بیش از ۸۷ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از ۴۲۳ میلیون سهم به ارزش بیش از ۸۷ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی ۲۴ میلیون و میانگین فروش نیز ۲۰ میلیون تومان است. برآیند نقدینگی این نماد نشان می‌دهد حقیقی‌ها حدود ۶ میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.


بعد از خودرو نمادهای سپید و خگستر به ترتیب با ارزش معاملاتی بیش از ۸۳ و ۵۴ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کردند.


همچنین نمادهای خگستر و خساپا به ترتیب با داد و ستد بیش از ۲۱۰ و ۱۹۴ میلیون سهم توانستند بعد از نماد خودرو بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص دهند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0