بورس۲۴
1401/02/24
14:21
«قشکر» هم افزایش بهای مواد اولیه را تایید کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شکر شاهرود از افزایش نرخ مواد اولیه خبر داد.

«قشکر» هم افزایش بهای مواد اولیه را تایید کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شکر شاهرود از افزایش نرخ مواد اولیه خبر داد. شرکت اعلام کرد ضمنا علاوه بر بهاء چغندر می بایست به ازای هر کیلوگرم چغندر خریداری مقدار ۲ کیلوگرم شکر با نرخ ۲۲.۰۰۰ ریال و مقدار ۲۰ کیلوگرم تفاله با نرخ ۸.۰۰۰ ریال تحویل گردد . نرخ فروش شکر مصوب شده در حال حاضر ۱۳۲.۰۰۰ ریال می باشد . نرخ شکر با توجه به قیمت خرید چغندر در سال جدید ۱۸۰.۰۰۰ ریال عنوان گردیده ولی تاکنون هیچگونه بخشنامه ای ابلاغ نگردیده است .

قشکر
انتهای خبر

0
0