کارگزاری سهام بارز
1399/11/07
16:07
☑️نمودار ارزش معاملات بورس و فرابورس ☑️ارزش معاملات امروز11900میلیارد تومان(11درصد افت نسبت به روز گذشته) 7 بهمن 1399

☑️نمودار ارزش معاملات بورس و فرابورس


☑️ارزش معاملات امروز۱۱۹۰۰میلیارد تومان(۱۱درصد افت نسبت به روز گذشته)


۷ بهمن ۱۳۹۹انتهای خبر

0
0