سهم گلچین
1401/02/26
10:02
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,579,965 6985.61 واحد مثبت ارزش بازار 62,822,715 میلیارد ریال ارزش معاملات 20,573 میلیارد ریال حجم معاملات 4.179 میلی...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۷۹,۹۶۵


۶۹۸۵.۶۱ واحد مثبت


ارزش بازار ۶۲,۸۲۲,۷۱۵ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۲۰,۵۷۳ میلیارد ریال


حجم معاملات ۴.۱۷۹ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۸۸۴ واحد مثبت


ومعادن ۶۳۳ واحد مثبت


خودرو ۵۹۹ واحد مثبت


فملی ۴۰۲ واحد مثبت


تاصیکو ۳۵۰ واحد مثبت


خبهمن ۲۹۴ واحد مثبت


خساپا ۲۶۰ واحد مثبتانتهای خبر

0
0