موج مثبت Positive Wave
1399/08/10
22:48
شرکت #دانش_بنیان_توسعه_صدر_جهان یکی از زیرمجموعه های #معدنی و آینده دار شرکت #وخارزم سال گذشته (سال98) این شرکت تازه استارت زده و درآمدعملیاتی از...

شرکت #دانش_بنیان_توسعه_صدر_جهان یکی از زیرمجموعه های #معدنی و آینده دار شرکت #وخارزمسال گذشته (سال۹۸) این شرکت تازه استارت زده و درآمدعملیاتی از معادن کوچک رو شروع کرده، #فعلا برای دست_گرمی ۱۳۸۱ تن #کنسانتره_مس فروخته و به درآمد_عملیانی ۱۲۰ میلیارد ریالی رسیده.البته در سال ۹۹ این شرکت درآمد عملیاتی بیشتری نسبت به سال قبل خواهد داشت.
انتهای خبر

0
0