بولتن اقتصادی
1400/05/24
17:39
گزارش مقدماتی زمین‌لرزه 🔹 بزرگی: ۳.۹ محل وقوع: مرز استانهای تهران و مازندران - حوالی بومهن تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱۷:۱۱:۴۹

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه🔹 بزرگی: ۳.۹


محل وقوع: مرز استانهای تهران و مازندران - حوالی بومهن


تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱۷:۱۱:۴۹

انتهای خبر

0
0