محسن حسنلو
1399/08/12
11:22
#وصنا 💢 گروه صنایع بهشهر ایران 💢 از سهم انتظار میرود در بازه زمانی مشخص مورد حمایت قرار گیرید. محدود ۱۰۰۰۰ ریال حمایت خوب سهم محسوب می شود . @Ha...

#وصنا💢 گروه صنایع بهشهر ایران 💢از سهم انتظار میرود در بازه زمانی مشخص مورد حمایت قرار گیرید. محدود ۱۰۰۰۰ ریال حمایت خوب سهم محسوب می شود .@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0