بورس پلنر
1399/11/13
08:30
#وغدیر سهم 25% از موج نزولی اخیر را تصحیح نموده و اکنون همراه با معاملات پرحجم درصدد پیش روی به سمت بال فوقانی چنگال اندروز و سقف مینور قبلی در محد...

#وغدیر


سهم ۲۵٪ از موج نزولی اخیر را تصحیح نموده و اکنون همراه با معاملات پرحجم درصدد پیش روی به سمت بال فوقانی چنگال اندروز و سقف مینور قبلی در محدوده ۱۵۱۲۳ ریال میباشد.از سوی دیگر چنانچه سناریوی فوق محقق گردد الگوی کف دوبل نیز شکل خواهد گرفت که خود محرکی است برای تداوم صعود تا اوج پیشین در ۲۵۹۶۷ ریال.۹۹/۱۱/۱۳@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0