بورس۲۴
1401/02/29
23:09
سهامداران «کگل» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت معدنی و صنعتی گل گهر صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

سهامداران «کگل» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت معدنی و صنعتی گل گهر صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.


بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۲۰۶۵ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۴۶ درصد افزایش داشته است .


مجموع سود خالص این شرکت به ۲۰۶۴۵ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۲۳۴۵۷ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است.


در نهایت مجموع سود خالص شرکت ۲۰۶۴۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه گذشته ۴۶ درصد افزایش را شاهد بوده افزون بر این شرکت ۲۲۱۷۷ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۵۰ درصدی را نشان می دهد


کگل
انتهای خبر

0
0