آواتحلیل
1399/10/06
18:16
#بررسی_گزارش_کدال #زنگان 📌 زنگان در آذر ماه ۱۰ میلیارد تومان فزوش داشته که نسبت به فروش ۱۴ میلیارد تومانی ابان ماه افت ۲۸ درصدی را نشان می دهد. ...

#بررسی_گزارش_کدال #زنگان📌 زنگان در آذر ماه ۱۰ میلیارد تومان فزوش داشته که نسبت به فروش ۱۴ میلیارد تومانی ابان ماه افت ۲۸ درصدی را نشان می دهد. مجموع فروش دوره نه ماهه شرکت در سال جاری ۵۴ میلیارد تومان بوده که رشد ۹۳ درصدی 👌 نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد (این عدد در سال قبل ۲۸ میلیارد تومان بوده است).

انتهای خبر

0
0