پایگاه خبری انتخاب
1399/09/23
13:16
معاون پروژه دریاچه چیتگر: 🔹تاکنون شواهدی مبنی بر وجود تمساح در دریاچه چیتگر مشاهده نشده 🔹حدس ما این است که گونه‌ای که مشاهده شده ماهی سرسوسماری ب...

معاون پروژه دریاچه چیتگر:


🔹تاکنون شواهدی مبنی بر وجود تمساح در دریاچه چیتگر مشاهده نشده🔹حدس ما این است که گونه‌ای که مشاهده شده ماهی سرسوسماری باشد؛ پیش از این، شیلات وجود این گونه را در دریاچه تایید کرده بودجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲TQN


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0