کارگزاری آبان
1399/10/29
08:59
📈صف خرید: چکاوه 35 میلیون سهم خموتور 22 میلیون سهم فجام 13 میلیون سهم سدشت 4 میلیون سهم سنیر 2 میلیون سهم

📈صف خرید:


چکاوه ۳۵ میلیون سهم


خموتور ۲۲ میلیون سهم


فجام ۱۳ میلیون سهم


سدشت ۴ میلیون سهم


سنیر ۲ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0