بتاسهم
1400/09/02
13:15
#پکرمان به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه...

#پکرمان به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۸۱۱۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود .


با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۲۰ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ تمدید می گردد.انتهای خبر

0
0