تی اس ای پرس
1399/10/29
11:25
#سفارس هم حالا علاوه بر خبر تجدید ارزیابی، با افزایش تقاضا در گروه سیمان، مورد توجه بازار قرار گرفته است

#سفارس هم حالا علاوه بر خبر تجدید ارزیابی، با افزایش تقاضا در گروه سیمان، مورد توجه بازار قرار گرفته است


انتهای خبر

0
0