کانال کدال
1399/10/29
09:32
📊 نماد : ثنوسا 📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 🏭 شرکت: نوسازي و ساختمان تهران 🔻 ...

📊 نماد : ثنوسا📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱🏭 شرکت: نوسازی و ساختمان تهران🔻 تصمیمات مجمع :✅ صورت‌های مالی شرکت و گزارش فعالیت هییت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .💵 سود نقدی هر سهم: ۰ ریال💰 سود خالص شرکت: ۷۸۲,۷۷۰ میلیون ریال💶 سود انباشته: ۷۸۲,۷۷۰ میلیون ریال📖 ارزش دفتری هر سهم: ۶۴۶ ریال💷 سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال👤 بازرس قانونی: فاطر📰 روزنامه کثیرالانتشار: اطلاعات
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ثنوسا #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۹:۲۷:۱۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0