پایگاه خبری انتخاب
1400/05/29
21:48
سید محمد حسینی به سمت معاون امور مجلس رئیس جمهور منصوب شد رئیس جمهور طی حکمی سید محمد حسینی را به سمت معاون امور مجلس منصوب کرد./پاد 🆔 @Entekhab_ir

سید محمد حسینی به سمت معاون امور مجلس رئیس جمهور منصوب شدرئیس جمهور طی حکمی سید محمد حسینی را به سمت معاون امور مجلس منصوب کرد./پاد🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0