کدال۳۶۰
1401/02/29
11:10
#اروند #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) ▪️ شرکت پتروشیمی اروند طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 11,519,21...

#اروند


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)▪️ شرکت پتروشیمی اروند طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۱۱,۵۱۹,۲۱۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۷۹٪ افزایش داشته است.▪️«اروند» با سرمایه ثبت شده ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵۷,۲۷۶,۵۳۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۲٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۲۹ ۱۱:۱۰:۲۳ (۸۸۳۷۴۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0