ایبنا
1399/11/13
16:50
🗺 #فایننشال_تایمز: 🔸 اقتصاددانان: #بانک_انگلیس از محرک بیشتر برای اقتصاد جلوگیری خواهد کرد و بعید است که در سال جاری نرخ بهره منفی را اعمال کند....

🗺 #فایننشال_تایمز:🔸 اقتصاددانان: #بانک_انگلیس از محرک بیشتر برای اقتصاد جلوگیری خواهد کرد و بعید است که در سال جاری نرخ بهره منفی را اعمال کند.#اقتصاد


#توییتر🔻انتهای خبر

0
0