کارگزاری آبان
1401/01/15
08:56
📊#ثاخت اطلاعیه 1401/01/15 *بین المللی توسعه ساختمان* افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت بین‏ الملل...

📊#ثاخت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۱۵


*بین المللی توسعه ساختمان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) و شرکت نارنجستان زیبای شمال(سهامی خاص) به عنوان شرکای مشاعی و دارای مالکیت زمین هتل آپارتمان نارنجستان واقع در استان مازندران، ایزدشهر، کیلومتر ۷ جاده محمودآباد به نور در مجاورت هتل نارنجستان فعلی، در نظر دارند حصه مشاع خود از کل زمین (سهم صد درصدی هر دو شریک) را با قیمت پایه ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با وضع موجود و شرایط پرداخت نقدی و با مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نمایند.
انتهای خبر

0
0