کانال افزایش سرمایه
1400/05/28
00:10
تا پایان سال رقم می‌خورد؛ عرضه اولیه سهام ۶۰ شرکت در فرابورس معاون پذیرش فرابورس ایران گفت: با توجه به استقبال شرکت‌ها از عرضه سهامشان در فرابورس...

تا پایان سال رقم می‌خورد؛عرضه اولیه سهام ۶۰ شرکت در فرابورسمعاون پذیرش فرابورس ایران گفت: با توجه به استقبال شرکت‌ها از عرضه سهامشان در فرابورس، سهام بیش از ۶۰ شرکت تا پایان سال عرضه اولیه می‌شود.


➖➖➖➖➖➖➖


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0