پارسیس تحلیل
1399/10/09
16:30
#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته دوم دی 1399 به 657 میلیون دلار رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#خرد



میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته دوم دی ۱۳۹۹ به ۶۵۷ میلیون دلار رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس



انتهای خبر

0
0