مبین تحلیل
1400/05/09
19:42
📌#گزارش_بازار 🔶نمادهای با بیشترین ورود پول حقیقی : پارسان تاپیکو فخوز 🔶نمادهای با بیشترین خروج پول حقیقی : وتجارت سمگا شپنا ➖➖➖➖➖

📌#گزارش_بازار🔶نمادهای با بیشترین ورود پول حقیقی :پارسان


تاپیکو


فخوز🔶نمادهای با بیشترین خروج پول حقیقی :وتجارت


سمگا


شپنا➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0