موج مثبت Positive Wave
1399/08/12
15:46
پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت سقف 15 درصدی نرخ سود بانکی 🔹 رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد از پیشنهاد این وزارتخانه برای تثبیت نرخ 15 درصدی سود سپرده...

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت سقف ۱۵ درصدی نرخ سود بانکی🔹 رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد از پیشنهاد این وزارتخانه برای تثبیت نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده ‌های بانکی خبر داد.

انتهای خبر

0
0