بااقتصاد
1401/02/21
15:04
تولید بیش از ۶۵ میلیون محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰

براساس گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، کل تولیدات صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۵ میلیون تن بود، این در حالی بود که برای ۷۳ مجتمع پتروشیمی ظرفیت اسمی تولید ۵۸ میلیون تن در سال بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ منتشر شد.


براساس گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، کل تولیدات صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۵ میلیون تن بود، این در حالی بود که برای ۷۳ مجتمع پتروشیمی ظرفیت اسمی تولید ۵۸ میلیون تن در سال بود.


جمع فروش داخلی ۲۰.۸ میلیون تن انواع کالا به ارزش ۳۴۰.۶ همت (معادل ۱۴.۶ میلیارد دلار) بود. از این میزان فروش داخل، فروش بین مجتمعی هم به میزان ۱۰.۶ میلیون تن بود که ارزش آن ۱۴۹.۸ همت (معادل ۶.۵ میلیارد دلار) بود.


دانلود فایل

انتهای خبر

0
0