بانی فام
1399/10/08
13:13
#ولساپا (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال17% سود تا محدوده 5006 ریال در صورت نزول قیمت احتمال7% ضرر تا محدوده 3926 ری...

#ولساپا


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۱۷٪ سود تا محدوده ۵۰۰۶ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۷٪ ضرر تا محدوده ۳۹۲۶ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0